Utflyktsvägen

utflyktsvägen

Välkommen till

Andante förskolor Utflyktsvägen!

Vi finns på Utflyktsvägen 4 i Bromma.

Som förskola arbetar vi för att komplettera hemmet. Detta genom att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångfaldigt, utifrån sina egna förutsättningar.


Utvecklingssamtal och föräldramöten ska, tillsammans med den dagliga kontakten vi hämtning och lämning, skapa ett förtroendefullt samarbete med hemmet.


KONTAKT

utflyktsvagen@andanteforskolor.se

Telefon: 0735600869


Följ länkarna nedan för att läsa mer om oss! 

En dag på utflyktsvägen

07:30 – Förskolan öppnar. Frukost serveras. Tiden är satt efter barnens omsorgsbehov. Finns behovet kan vi öppna som tidigast 06:30.

08:00 Vi går ut på gården.

09:00 – Dags för frukt och sen har vi den planerade undervisningen på olika platser i vår närmiljö.
11.00 – Det serveras lunch. Måltiden är ett tillfälle att umgås och bygga relationer mellan barnen och med de vuxna, men måltiden kan också integreras i det pedagogiska arbetet.

11:45 – De små har sovvila och de äldre läsvila.

12:15 – Efter läsvilan går de äldsta barnen iväg antingen till parken eller går en promenad i närmiljön.

14.00 – Mellanmål

14:45 – Dags för utevistelse igen där barnen får utforska gårdens alla möjligheter.

17:00 – Förskolan stänger. Tiden är satt efter barnens omsorgsbehov. Finns behovet kan vi ha öppet till 18:30.


Information om verksamheten skickas ut i form av en veckoblogg. Vi dokumenterar även med text och bilder för att ge vårdnadshavarna insyn i vad deras barn gör och lär sig under dagen. All kommunikation med vårdnadshavarn sker i första hand via appen TYRA, i vilken även barnets schema registreras och frånvaroanmälan görs, m.m.

ATT VÄLJA FÖRSKOLA

Brukarundersökning

Varje år genomför Solna stad en undersökning där vårdnadshavare till barn i förskolan får svara på frågor om förskolan deras barn går i. Det är en god måttstock för hur verksamheten faktiskt fungerar och uppfattas. 


Du som förälder kan jämföra flera förskolors resultat för att lättare kunna ta ett beslut gällande val av förskola. Här hittar du våra förskolors resultat på undersökningarna:

För oss på förskolan är undersökningen ett viktigt verktyg när vi ständigt utvecklar och förbättrar vårt arbete. Vi är glada att så många av våra föräldrar tar sig tid att besvara frågorna, det ger en mer rättvis bild av vår verksamhet. 

Besök förskolorna

När ditt barn ska börja förskolan är det förmodligen viktigare inledningsvis, att du som förälder trivs och känner dig trygg med förskolan och dess pedagoger. Känner du oro och osäkerhet, kommer ditt barn också göra det. 


Besök flera förskolor, med fördel med olika inriktningar, för att få mer kött på benen inför ditt beslut. Det handlar om teorin men också hur den tillämpas i verkligheten.  Kontakta vår rektor för att besöka oss!

Kom ihåg – lita på din egen magkänsla, du känner ditt barn bäst! Varje beskrivning av en förskola är i viss mån subjektiv, även vår, därför är det din upplevelse som spelar mest roll!

Tänk logistiskt

Att behöva stressa till jobb och förskola är det ingen som tycker om, varken barn eller vuxna. Och tro oss - barn känner av mer av vuxnas känslor än vad vi tror.


Vad fungerar bäst för er familj? En förskola nära hemmet eller kanske nära jobbet? Att förskolan ligger nära nåt av de två är att föredra. 


Utflyktsvägen ligger i Bromma. Klicka här så kan du räkna ut restiden dit via Google maps, 

Synpunkts-och klagomålshantering

i stockholms stad

Vad ska du göra när du vill framföra dina synpunkter och/eller klagomål gällande Andante förskolor Utflyktsvägen? I första hand ska du kontakta förskolan. Efter det följer ett led av kontaktpersoner som presenteras nedan. Bifogat finns även det dokument om synpunkts- och klagomålshantering som finns tillgängligt för vårdnadshavare i TYRA-appen. 

Synpunkter och klagomål lämnas i följande ordning. I första hand till personal på förskolan, i andra hand till rektor, i tredje hand till verksamhetschefen och i fjärde hand Stockholms stad. 


1. Personalen på Andante förskolor Utflyktsvägen


telefon: 073-560 08 69

e-post: utflyktsvagen@andanteforskolor.se


2. Rektor Elsa Geijer

076-138 14 14 

e-post: elsa.geijer@andanteforskolor.se


3. Verksamhetschef Suzanne Rath

070-575 14 15 

e-post: suzanne.rath@andanteforskolor.se


4. Stockholms stad

Vid anmälan till Stockholms stad ska en blankett användas, klicka här för att få tillgång till den. 


Kontaktcenter: 08-508 11 550

E-post: forskola@stockholm.se


Vad händer sen?


När du lämnat in klagomålet registreras det som en inkommen handling. Personal, ansvarig chef eller utredare på förvaltningen utreder ärendet och återkommer till dig med ett svar. Du får svar skriftligt eller muntligt.


Ladda ner dokument som pdf