Kontakt

Kontaktuppgifter


Vid frågor eller funderingar kring förskolorna vänligen kontakta oss via telefon eller e-post.


Rektor: Elsa Klasson Tel: 0761 381414 elsa.klasson@andanteforskolor.se


Se kontaktuppgifter nedan till respektive förskola. Du kan även kontakta oss via mail till info@andanteforskolor.se


Västra vägen 11 A 

169 61 Solna 

Tel. 076 106 28 30

E-post: vastravagen@andanteforskolor.se

 

 Öppetider: måndag - fredag  07.30-17.00

 (efter nuvarande barns behov)

   Törnbacken 2

   170 69 Solna

   Tel. 070 655 11 71

   E-post:tornbacken@andanteforskolor.se

 

 Öppetider: måndag - fredag  07.30-17.00

 (efter nuvarande barns behov)

Andante Förskolor | Pras AB | Västra vägen 11A, 169 61 Solna

info@andanteforskolor.se  |   www.andanteforskolor.se