Västra vägen

Information mot bakgrund av det nya Coronavirusets framfart


Vi på Andante förskolor i Solna följer de råd och riktlinjer som Solna stad kontinuerligt utarbetar, baserat information från Folkhälsomyndigheten, för de kommunala förskolorna.


Du som förälder till barn på Andante förskolor får information direkt av din förskola om vad som gäller. Kom ihåg att stanna hemma vid minsta förkylningssymtom och förbli hemma två dagar efter tillfrisknande.


För att minska risken för spridning ska så få vuxna som möjligt vistas i förskolans lokaler och därför är ÖPPET HUS inställt på obestämd tid.


För mer information om hur Solna stad hanterar allt detta, läs på Solna stads hemsida här.


Västra vägen

Västra vägen har ca 30 barn fördelade på 6 pedagoger. Förskolläraren är pedagogiskt ansvarig.

 

Vi arbetar med barnen i grupper indelade baserat på ålder. Barnen ges dock möjlighet att mötas över åldergränserna. Vi inleder och avslutar varje dag i samlad trupp, hela förskolan. Det är mellan 09:00 och 15:00 som vi tillsammans med barnen ägnar oss åt aktiviteter mer anpassade för den ålder de befinner sig i.

 

Vid planering av verksamheten utgår vi från barnens behov, därför talar vi hellre om vad vi gjort än vad vi kommer att göra.

 

Daglig utevistelse är en viktig del i verksamheten. Förskolan arbetar medvetet utan egen gård, därför sker utevistelsen på olika platser från dag till dag. Hagalundsparken, Hannebrgsparken och Skytteholmsparken är exempel på parker i närheten. Med detta får barnen röra på sig, en varierad utevistelse och även möjlighet att påverka var utevistelsen ska ske. Detta är även en positiv variation för pedagogerna.

 

Under dagen får barnen leka och lära eller vara för sig själv om det behovet finns. Verksamheten ska ge utrymme för självständiga val och tillhandahålla olika mötesplatser för olika åldrar. Då miljön ska vara inspirerande följer vi barnen och vid behov gör vi miljön mer intressant.

 

Vi har en daglig kontakt med barnens föräldrar vid lämning och hämtning, föräldramöte en gång per termin samt ett föräldraråd. Information om verksamheten skickas var fjortonde dag i form av informationsbrev.

 

Vi dokumenterar även med text och bilder för att ge föräldrarna information om vad deras barn gör under dagen.