Våra förskolor

Information mot bakgrund av det nya Coronavirusets framfart


Vi på Andante förskolor i Solna följer de råd och riktlinjer som Solna stad kontinuerligt utarbetar, baserat information från Folkhälsomyndigheten, för de kommunala förskolorna.


Du som förälder till barn på Andante förskolor får information direkt av din förskola om vad som gäller. Kom ihåg att stanna hemma vid minsta förkylningssymtom och förbli hemma två dagar efter tillfrisknande.


För att minska risken för spridning ska så få vuxna som möjligt vistas i förskolans lokaler och därför är ÖPPET HUS inställt på obestämd tid.


För mer information om hur Solna stad hanterar allt detta, läs på Solna stads hemsida här.


Andante Förskolor | Pras AB | Västra vägen 11A, 169 61 Solna

info@andanteforskolor.se  |   www.andanteforskolor.se

Om Andante Förskolor

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångfaldigt. Utvecklingssamtal och föräldramöten ska tillsammans med den dagliga kontakten skapa ett förtroendefullt samarbete med hemmet.


Med en bakgrund inom både kommunal och privat dagbarnvård och förskoleverksamhet valde Suzanne Rath år 2006 att starta sin egen förskola. På Västra vägen i Solna öppnades Förskolan Andante med inspiration av Maria Montessoris pedagogik. 2008 gavs möjligheten att ta över en före detta vårdlokal på Törnbacken i Solna och efter en rejäl upprustning slogs dörrarna upp till verksamhetens andra enhet, Förskolan Andiamo.

 

Våren 2014 skapades samlingsnamnet Andante Förskolor och enheterna döptes om från Andante och Andiamo till Andante Förskolor Västra Vägen respektive Törnbacken.

 


Förskolan ska erbjuda en lugn och stimulerande miljö som är utforskarvänlig och även, då var sak har sin bestämda plats, lätt att orientera sig i. Miljön är betydelsefull för utvecklingen på alla plan så som det fysiska, psykiska, intellektuella och sociala. Vårt mål är att skapa en trivsam, lugn och stressfri miljö där barnen kan utvecklas och blomstra i sin egen takt. För att åstadkomma detta arbetar vi utifrån tre grundprinciper: Den förberedda miljön, Vuxna som vägledare samt Frihet och ansvar.