Om oss

Om Andante Förskolor

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångfaldigt. Utvecklingssamtal och föräldramöten ska tillsammans med den dagliga kontakten skapa ett förtroendefullt samarbete med hemmet.


Förskolan ska erbjuda en lugn och stimulerande miljö som är utforskarvänlig och även, då var sak har sin bestämda plats, lätt att orientera sig i. Miljön är betydelsefull för utvecklingen på alla plan så som det fysiska, psykiska, intellektuella och sociala. Vårt mål är att skapa en trivsam, lugn och stressfri miljö där barnen kan utvecklas och blomstra i sin egen takt. För att åstadkomma detta arbetar vi utifrån tre grundprinciper: Den förberedda miljön, Vuxna som vägledare samt Frihet och ansvar.


Vi vill vara bra förebilder för barnen och därför ska vi se, uppmuntra och tala till varje barn varje dag på förskolorna. Vår målbild är att ge barnen en trygg plats att växa och utvecklas på i sin egen takt. För att uppnå detta ska våra verksamheter genomsyras av våra sex värdegrundsord:


 

Andante Förskolor | Pras AB | Västra vägen 11A, 169 61 Solna

info@andanteforskolor.se  |   www.andanteforskolor.se