Ansök om förskoleplats

Information mot bakgrund av det nya Coronavirusets framfart


Vi på Andante förskolor i Solna följer de råd och riktlinjer som Solna stad kontinuerligt utarbetar, baserat information från Folkhälsomyndigheten, för de kommunala förskolorna.


Du som förälder till barn på Andante förskolor får information direkt av din förskola om vad som gäller. Kom ihåg att stanna hemma vid minsta förkylningssymtom och förbli hemma två dagar efter tillfrisknande.


För att minska risken för spridning ska så få vuxna som möjligt vistas i förskolans lokaler och därför är ÖPPET HUS inställt på obestämd tid.


För mer information om hur Solna stad hanterar allt detta, läs på Solna stads hemsida här.


Ansök om förskoleplats hos oss

Vi på Andante förskolor driver två privata förskolor i Solna. En förskola ligger vid Ritorp/Järva krog och en förskola vid Solna centrum. Båda har tillstånd för maximalt 35 barn vilket gör att de båda har en intim atmosfär där alla barn och pedagoger känner varandra.


Vi vill vara bra förebilder för barnen och därför ska vi se, uppmuntra och tala till varje barn varje dag på förskolorna. Vår målbild är att ge barnen en trygg plats att växa och utvecklas på i sin egen takt. 


Ställ ditt barn i kö hos oss idag!

 

Hur du går tillväga

Följande information kommer från Solna stads hemsida (öppnas i ny flik) [senast hämtad 7 februari 2021]. Via länken kan läsa ännu mer utförligt om vad som gäller när det kommer till barnomsorg i Solna. Du kan även kontakta Solna stad för vidare frågor.


Platsgaranti i förskolan

Från ett års ålder kan ditt barn börja förskolan. Kommunen ska, enligt lag, erbjuda plats i kommunal förskola inom fyra månader från det att du som vårdnadshavare har ställt ditt barn i kö, det kallas platsgaranti. Du kan ställa ditt barn i kö från den dag som ett personnummer tilldelats barnet.


Kötid

Kötiden räknas från det datum som ansökan inkommit, men påverkas också av turordningsreglerna (öppnas i ny flik) som gäller i Solna stad. En av dem, är regeln om platsgaranti som garanterar en förskoleplats inom fyra månader från det att ansökan kommit in till kommunen. 


Erbjudande och accepterande av plats

Erbjudandet om plats får du bland annat i e-tjänsten där du också måste svara inom fem vardagar från den dag du mottagit erbjudandet. Samtliga vårdnadshavare måste tacka ja till en plats.


Det kan hända att du inte får plats på den förskola du har som förstahandsval. Du kan ställa ditt barn i kö igen till den förskola du önskar, om du accepterat garantiplatsen. Bra att tänka på är att du förlorar platsgarantin om du tackar nej till en garantiplats, men du förlorar inte platsen i kön. 


Erbjuden plats ska tas i anspråk inom tre veckor från placeringsdatumet, detta i samråd med förskolan, annars riskerar du att förlora platsen. Vid byte av verksamhet gäller det erbjudna datumet.


All administration kring ditt barns förskoleansökan sköts via Solna stads e-tjänst (öppnas i ny flik). För att få tillgång till e-tjänsten kan du behöva ansöka om det, läs mer på längst ner denna sida (öppnas i ny flik).


Avgift

Maxtaxa

Solna stad tillämpar maxtaxa för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Detta innebär att avgiften är inkomstrelaterad med en maximal avgift på (feb. 2021) 1 510 kr per barn . De hushåll som har en sammanlagd inkomst (feb. 2021) på 50 340 kr eller mer per månad, före skatt, betalar den högsta avgiften i maxtaxans tabeller.


Du betalar avgift 12 månader per år för förskola och pedagogisk omsorg. Du betalar avgift från och med det datum för placering som står på kontraktet. 


Flerbarnsrabatt

När du har två eller flera barn i förskola eller på fritidshem får du syskonrabatt. Du betalar mest för det yngsta barnet och mindre för de äldre. Har du fyra barn eller fler i förskola eller på fritidshem betalar du endast för tre av barnen.


Din avgift grundar sig på:

  • Den sammanlagda inkomsten i hushållet(där barnet är folkbokfört), oavsett familjerelationer. Du behöver uppdatera din inkomst en gång per år i e-tjänsten. Om du inte anmäler inkomst betalar du maxtaxa.
  • Hur många barn i hushållet som har plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem eller fritidsklubb.
  • Barnets ålder - reducerad avgift för allmän förskola från tre års ålder.


Kontakt

Solna Stad

Frågor om e-tjänsten:

Kontakt via kontaktformulär på hemsidan: solna.se/skriv

Telefon Solna stads kontaktcenter: 08-746 10 00


Personuppgiftsansvarig, Barn- och förskolenämnden:


barnforskolenamnden@solna.se


Andante förskolor

E-post: info@andanteforskolor.se


 

 

 

 

Andante Förskolor | Pras AB | Västra vägen 11A, 169 61 Solna

info@andanteforskolor.se  |   www.andanteforskolor.se