Brukarundersökning

Information mot bakgrund av det nya Coronavirusets framfart


Vi på Andante förskolor i Solna följer de råd och riktlinjer som Solna stad kontinuerligt utarbetar, baserat information från Folkhälsomyndigheten, för de kommunala förskolorna.


Du som förälder till barn på Andante förskolor får information direkt av din förskola om vad som gäller. Kom ihåg att stanna hemma vid minsta förkylningssymtom och förbli hemma två dagar efter tillfrisknande.


För att minska risken för spridning ska så få vuxna som möjligt vistas i förskolans lokaler och därför är ÖPPET HUS inställt på obestämd tid.


För mer information om hur Solna stad hanterar allt detta, läs på Solna stads hemsida här.


Solna stads brukarundersökning

Varje år genomför Solna stad en brukarundersökning där vårdnadshavare till barn i förskolan får svara på frågor om förskolan deras barn går i.


Det är en god måttstock för hur verksamheten fungerar och hur användarna ser på den och är viktigt för oss att ta hänsyn till vid utveckling och förbättring av vårt arbete. Utöver det kan du som förälder använda undersökningarna vid val av förskola till ditt barn. Vi är glada att så många av våra föräldrar tar sig tid att besvara dessa frågor.


Du finner en sammanfattning av våra förskolors sammanlagda resultat för 2018 här nedan. Den finns även tillgänglig, tillsammans med tidigare resultat från 2014 och framåt, på Solna stads hemsida (länk öppnas i nytt fönster). 

Andante Förskolor | Pras AB | Västra vägen 11A, 169 61 Solna

info@andanteforskolor.se  |   www.andanteforskolor.se